Planlægningsudvalget2017-08-16T10:09:15+01:00

FamilieNets planlægningsudvalg (PLU)

PLU er FamilieNets planlægningsudvalg, og består af en frivillig formand, som er udpeget af bestyrelsen for Fonden Pindstrup Center, 4-7 andre medlemmer af den frivillige gruppe, samt den daglige leder af Pindstrup Centret. PLU holder møde 6 gange årligt.

PLU står for den overordnede udvikling og planlægning af de formålsbestemte aktiviteter.
Under PLU er der et frivilligudvalg, som arbejder med udvikling af frivilligpleje samt planlægger de tre årlige fælles arrangementer – planlægnings- og evalueringsweekend og kursus-/lejrlederdøgn.

Et lejrudvalg, som udvælger hvilke frivillige der skal være ansvarlige for de otte årlige Ferielejre, samt et kursusudvalg som planlægger hvilke kursusaktiviteter, der skal afholdes.

Det er PLUs ansvar at de formålsbestemte aktiviteter afvikles, i overensstemmelse med FamilieNets værdigrundlag.

Michelle Moltsen Kjølner
Michelle Moltsen KjølnerFormand
Mail: michellekjoelner@gmail.com
Martin Toft Andersen
Martin Toft AndersenMedlem
Mail: toft@tanke.dk
Jeanette Nyrnberg
Jeanette NyrnbergMedlem
Mail: jnm@pindstrupcentret.dk
Irma Jørgensen
Irma JørgensenMedlem
Mail: irmamedi@gmail.com
Tina Buus Hansen
Tina Buus HansenMedlem
Mail: tbh@pindstrupcentret.dk
Nina Fløjstrup Olsen
Nina Fløjstrup OlsenMedlem
Mail: no@pindstrupcentret.dk
Asbjørn Christensen
Asbjørn ChristensenMedlem
Mail: aobchristensen@gmail.com