fbpx
Bliv medlem af FamilieNet Danmark2018-09-03T14:04:35+02:00
    Kontingent kr. 0,-

Information om medlemskab i FamilieNet Danmark iflg. vedtægter:

§3 Organisation:
Stk.1 Som medlem kan optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for landsforeningens formål. Medlemmer som ikke er myndige skal have forældres eller værges tilladelse. Som medlem af landsforeningen Familienet Danmark må man gerne give et bidrag til Pindstrup Centret´s arbejde.

Stk.2 FamilieNet Danmark er en landsdækkende forening af Lokalnetværk, der alle vælger egen bestyrelse og vedtægter under hensyntagen til landsforeningens vedtægter. Lokalnetværkerne er således hver især selvstændige “juridiske personer”.

Stk.3 Alle frivillige i og omkring Fonden Pindstrup Centrets almennyttige arbejde kan optages som medlem. Medlemmerne udgør et særligt Lokalnetværk, der vælger egen bestyrelse og vedtægter under hensyntagen til landsforeningens vedtægter. Netværket er således en selvstændig ”juridisk enhed”.

Stk. 4 Alle medlemmer af landsforeningen og lokale netværk skal være registret i landsforeningens sekretariatet og betale det af generalforsamlingen besluttede kontingent.