fbpx
Info om familiekurser2017-07-25T22:13:17+02:00

FamilieNet udbyder en bred række familiekurser for familier med børn med handicap/særlige behov. Vi har mere end 40 års erfaring, og kurserne er kendetegnet ved, at der både er kursusprogram for forældre, søskende og børn med handicap.

Åbent og trygt miljø

På kurserne skabes et åbent og trygt miljø, hvor familierne får ny viden & værkøjer, udveksler erfaringer og danner netværk. Her kan man tale ”frit fra leveren” om at være en familie med et barn med handicap, og man bliver mødt med forståelse af andre i samme situation. Deltagerne kommer ofte fra hele landet. Nogle familier har deltaget i kurser afviklet af FamilieNet før, mens andre familier er af sted for første gang.

Familien som en positiv ressource

At have et barn med handicap er et vilkår, der påvirker hele familien på godt og ondt. Derfor skal hele familien også klædes på til at mestre familielivet med et barn med handicap. Selv om der er særlige og til tider slidsomme vilkår i familielivet med et barn med handicap, er FamilieNets grundholdning, at en familie med et barn med handicap/særlige behov er en positiv ressourcer
På familiekurserne tages der udgangspunkt i de positive ressourcer familien har, og disse støttes og udvikles. Forældrene bliver klædt bedre på til at tackle, støtte og rumme barnet med handicap/særlige behov og leve bedst muligt med de vilkår, familien har.

Viden og værktøjer på højt fagligt niveau

Forældrene deltager i workshops, foredrag og gruppearbejde, der formidles af professionelle fagfolk. Dermed får forældrene viden og værktøjer på et højt fagligt niveau. Dette går hånd i hånd med, at der på kurserne også er tid til erfaringsudveksling og netværksdannelse med de øvrige deltagere. Det er FamilieNets erfaring at særligt erfaringsudvekslingen og netværksdannelsen giver forældrene et tiltrængt pusterum og er med til at batterierne bliver ladet op igen, så der tilføjes positiv energi ind i familien.

Kompetente voksne varetager børneaktiviteterne

Børneaktiviteterne varetages af rutinerede, voksne frivillige ledere, der vælger at bruge deres fritid på at give deltagerne en positiv oplevelse. Det skaber en helt særlig atmosfære, hvor deltagerne oplever autentiske voksne, der vil dem, uden anden løn end glade smil. De frivillige ledere modtager løbende lederuddannelse og er vant til at varetage deltagernes særlige behov og skabe et fællesskab med plads til alle, tryghed og omsorg. De frivillige ledere er desuden vant til at varetage undervisning af søskende ift. forbudte tanker og følelser overfor ens bror/søster med handicap, der kan være særlig tids- og ressourcekrævende i hverdagen.

Særligt tilpassede kurser

Fandt du ikke et kursus, der matcher dit og familiens behov? FamilieNet oprettet særligt tilpassede kurser,
hvis vi får en henvendelse fra min. 6 familier med børn, der kan dækkes ind under
samme tema(er)/handicap/aldersgruppe.

Kontakt Pindstrup Centret på telefon 86 39 61 11 for mere info.

Vi hjælper med formulering af ansøgning til kommunen

Savner du hjælp til skriftlig formulering af ansøgning om bevilling til kommunen? Du kan kontakte Pindstrup Centret på telefon 86 39 61 11 for at få hjælp til formulering af en ansøgning til et familiekursus. Husk desuden at du kan tilmelde dig familiekurser og ferielejre  inden du har bevilling fra kommunen.

Se mere her