Særligt tilpassede kurser

||Særligt tilpassede kurser
Særligt tilpassede kurser2017-07-25T22:13:14+00:00


Vi kan oprette særligt tilpassede kurser, hvis vi får henvendelse fra min. 6 familier, der har børn,
der kan dækkes ind under samme tema(er), f.eks. familier med børn i samme
aldersgruppe/samme handicap/samme problematikker.

Husk derfor at henvende dig til FamilieNet, hvis du savner et kursus inden for en bestemt
målgruppe/aldersgruppe/tema.

Kontaktinfo, klik her
STØT FORENINGEN og vores fantastiske ferielejre.
SE MERE